SHANNON & STUART

https://youtu.be/32EQVkgwurA

CAROLINE & REECE

https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2RUW7uV8

ALICE & AUDWIN

https://www.youtube.com/watch?v=INniKxo2f9k&feature=youtu.be

YULIUS & VANNY

https://www.youtube.com/watch?v=0WeyvZiAxyo

MELINA & DANIEL COUPLE SESSION

https://youtu.be/HQvDs73VUUc

RINALDO & ALDYS

https://www.youtube.com/watch?v=wt6y8c8v8vo

Leo & Meike

https://www.youtube.com/watch?v=cTwMk8ho8cE

Anggi & Nicky

https://www.youtube.com/watch?v=zgcpp2cMoS8&feature=youtu.be

Amone + Stefan

https://www.youtube.com/watch?v=LpDPKSBBbkQ

Nia & Hansen

https://www.youtube.com/watch?v=SBWD6dFs9-g